Henkilötiedot lomakkeen sähköposti-ilmoituksissa

Kun sivustolla käytetään suojattua HTTPS-tilaa (osoiterivillä näkyy etuliite https://), lomakkeella voi kysyä myös henkilötietoja turvallisesti. Sivuston suojaus ei kuitenkaan yletä sähköpostiin, joten jos lomakevastaukset lähetetään sähköpostitse, ne altistuvat mahdolliselle tietoturvaloukkaukselle.

Mikäli henkilötietoja kuitenkin lähetetään sähköpostitse, lomakkeen vastaajan tulee olla tästä tietoinen.

Lue lisää: https://tietosuoja.fi/henkilotietojen-kasittely